Komt er een centraal telefoonnummer of mailadres voor alle klanten en leden?

Een heel terechte vraag! Een goed idee ook. Maar dat is voorlopig nog niet aan de orde. We behouden de huidige contactpunten voor klanten en voor leden. Zo vinden ze ons vlot via de vertrouwde weg, ook al is er een nieuwe naam.